head_bg

cynhyrchion

 • Laparoscopy Pack

  Pecyn Laparosgopi

  Maint yr Eitem Meintiau 1 Mwgwd Wyneb y Cyfryngau 1PCS 2 Cap Meddygol 1PCS 3 Gorchudd Tabl Offeryn 1PCS 4 Tywel Llaw (40 × 40cm) 4PCS 5 Gŵn Llawfeddygol (wedi'i atgyfnerthu) 2PCS 6 Drape Laparosgopi 1PCS 7 Lap Meddygol 1PCS Eitem Meintiau Cynnwys 1 Masg Wyneb Cyfryngau 1PCS 2 Cap Meddygol 1PCS 3 Gorchudd Tabl Offeryn 1PCS 4 Tywel Llaw (40 × 40cm) 4PCS 5 Gŵn Llawfeddygol (wedi'i atgyfnerthu) 2PCS 6 Ochr Dra ...
 • Cesarean Pack

  Pecyn Cesaraidd

  Cwmpas y cais:

  Ar gyfer gweithrediad clinigol defnydd un-amser o amddiffyn iechyd, a all osgoi haint eilaidd i bob pwrpas.

 • Head And Neck Pack

  Pecyn Pen a Gwddf

  Mae pecynnau llawfeddygol wedi'u cynllunio'n arbennig i gynnwys popeth sydd ei angen i berfformio mathau penodol o driniaethau llawfeddygol. Maent yn cael eu pecynnu di-haint i arbed amser a lleihau costau sefydlu ystafelloedd gweithredu. Mae pob pecyn yn cynnwys yr eitemau llawfeddygol a thaflen allwedd sy'n benodol i weithdrefn.

 • Ophthalmology Pack

  Pecyn Offthalmoleg

  Mae pecyn llawfeddygol di-haint tafladwy yn ddeunydd a ddefnyddir yn helaeth mewn llawfeddygaeth ysbyty. mae'n cynnwys twll mawr, sengl lawfeddygol, brethyn, gwn llawfeddygol, tywel twll, sengl ganolig, menig rwber ac ati a all rwystro treiddiad hylif a bacteriol yn effeithiol ac atal croes-heintio. Gellir dewis a ffurfweddu'r cyfansoddiad penodol yn unol â gofynion defnyddwyr.

 • Interventional Operation Pack

  Pecyn Gweithredu Ymyriadol

  Rhagofalon:

  1. Dylai'r cynhyrchion gael eu pentyrru yn nhrefn y llawfeddyg

  2. Dylid trin cynhyrchion gwastraff ar ôl eu defnyddio gyda'i gilydd

  3. Dylai'r cynnyrch gael ei storio mewn man sych wedi'i awyru er mwyn osgoi dod i gysylltiad â deunyddiau cyrydol fel asid ac alcali

  4. Mae'r cynnyrch yn ddilys am 3 blynedd o'r dyddiad cynhyrchu

 • Cystoscopy Pack

  Pecyn Cystosgopi

  Dull storio:

  Storiwch mewn lle glân, sych, wedi'i awyru'n dda i ffwrdd o fflamau agored.