head_bg

Rhesymau a manteision pecyn llawfeddygol wedi'i addasu

Rhesymau a Manteision Pecyn Llawfeddygol Wedi'i Addasu

Mae'r pecyn llawfeddygol wedi'i addasu yn cynnwys offer un defnydd, sy'n hanfodol i glinigwyr meddygol berfformio llawdriniaethau. Mae'r holl ddyfeisiau hyn wedi'u pacio mewn pecynnau di-haint a'u hanfon i'r ystafell weithredu. Mae'r diwydiant dyfeisiau meddygol yn cydweithredu â meddygon a chlinigwyr eraill i ddylunio a darparu pecynnau llawfeddygol mewn modd amserol ac effeithiol. Mae gan y pecyn llawfeddygol gydrannau dethol, gan gynnwys: tyweli tyllau llawfeddygol, swabiau llawfeddygol, cymalau, llafnau llawfeddygol a gorchuddion clwyfau. Gall hefyd gynnwys offer arbenigol fel cathetrau cardiaidd a mewnblaniadau. Mae yna lawer o fuddion i ddefnyddio pecyn llawfeddygol wedi'i addasu. Dyma bum rheswm pam y dylech ystyried defnyddio pecyn llawfeddygol wedi'i addasu.

1. Treuliau
Trwy alluogi ymarferwyr meddygol i weithio'n fwy effeithlon a thrwy hynny gyflawni mwy o driniaethau, mae citiau llawfeddygol yn hanfodol i gynhyrchu mesurau cost-effeithiol. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau wedi dangos bod gweithrediadau dyddiol sefydliadau meddygol sydd wedi newid i gitiau llawfeddygol wedi cynyddu 30-40%. Gan nad oes yn rhaid i ysbytai gadw llawer iawn o offer meddygol, a allai beri i'r llinell gynhyrchu symud yn araf, mae'n haws rheoli costau. Mae hyn yn helpu'r person â gofal i gyfrifo'r gost dosbarthu yn fwy cywir. Mae citiau llawfeddygol yn lleihau costau rheoli trwy leihau'r amser sy'n ofynnol i archebu a chadw tagiau rhestr eiddo.

2. Amser
Mae'r amser a dreulir gan weithwyr ar baratoi a dewis offer meddygol ar gyfer llawdriniaethau wedi cael ei leihau'n fawr, ac mae'r pwysau a'r amser o sefydlu clinigau clinigol hefyd wedi'i leihau. Trwy leihau’r sylfaen gyflenwi, hynny yw, caniatáu i lawer o gyflenwyr ddarparu gwahanol gyflenwyr, gall darparwyr gofal iechyd arbed amser rheoli, a gellir defnyddio’r amser a arbedir ar gyfer gofal cleifion.

3. Ansawdd
Mae'r pecyn llawfeddygol yn darparu'r offer cywir ar yr amser cywir, y ffurfweddiad cywir a'r lleoliad cywir. Mae pecynnu llawfeddygol yn darparu'r holl gydrannau mewn un pecyn di-haint, a thrwy hynny ddarparu rheolaeth aseptig gywir a gwneud cleifion yn llai agored i heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Trwy gynyddu trwybwn cleifion a lleihau amser ymateb, gall citiau llawfeddygol wella ansawdd gwasanaeth.

Gan fod yr holl gydrannau wedi'u pecynnu gyda'i gilydd, mae olrhain y sypiau yn cael ei symleiddio. Oherwydd y defnydd eang o gitiau llawfeddygol, mae llawer o sefydliadau sy'n defnyddio citiau llawfeddygol wedi safoni llawer o driniaethau, a thrwy hynny wella ansawdd. Gall darparwyr gofal iechyd ddatblygu canllawiau yn hawdd i werthuso eu hunain yn iawn ar sail meini prawf sefydledig y gellir eu hystyried yn rhy gaeth.

4. Yr Amgylchedd
Gellir lleihau faint o wastraff a gynhyrchir gan uned hyd at 50%.

5. Gwella effeithlonrwydd
Mae effeithlonrwydd uwch yn golygu bod yr amser paratoi yn hir iawn, felly gellir cwblhau mwy o weithdrefnau mewn diwrnod. Gall leihau amser aros y claf, a gall fynd i mewn yn gynharach


Amser post: Mehefin-08-2021